مدیریت مالی FM

در مدیریت استراتژی متوازن از وجه مالی به عنوان میوه و ثمره سازمان یاد می شود. 
به بیان دیگر در وجوه مختلف مدیریت استراتژی متوازن سعی می شود تا با بهره گیری از راهبردها و استراتژی های متناسب در راستای بهره ‏ورسازی سازمان، ضمن مدیریت موثر هزینه ها، نتایجی پربار در قالب سود و درآمد حداکثری عاید سازمان گردد. 
در این راستا تحقیقات متعدد، رابطه مستقیم و تنگاتنگی را بین مدیریت موثر موضوعات مالی و کیفیت مطلوب ارائه خدمات به ویژه در صنعت بهداشت و درمان، نشان داده اند. استفاده از خدمات مشاوره مالی در سازمانها همانند مراجعه به پزشکی متخصص جهت ریشه یابی علل ایجاد بیماری ها در پیکره سازمان است. 

​​​​​​​

مدیریت هزینه ها

سازمان‏ها در جهت خلق ارزش برای مشتریان خود هزینه می ‏کنند چرا که سودآوری و رشد بنگاه از این طریق تحقق می‏ یابد. 
هزینه ها به خودی خود ایجاد نمی‏ شوند بلکه تمامی آنها نتیجه تصمیم‏ گیری‏ های مدیریت است که عمدتا معطوف به چگونگی استفاده از منابع محدود سازمان می‏ باشد. 
از این رو مدیریت هزینه‏ ها نقشی کلیدی در جهت ‏دهی تصمیمات مدیران در راستای ایجاد ارزش برای همه ذینفعان به عهده داشته و می‏ کوشد بین منافع ذینفعان مختلف، تلفیق مناسب و ارزشمند ایجاد کند. 
راهکار مدیریت هزینه ‏ها در تعالی سازان، ضمن تحلیل دقیق هزینه و مراکز هزینه بیمارستان‏ها و مراکز درمانی، هزینه تمام شده خدمات در قسمت‏ های مختلف مراکز درمانی و تحلیل کسورات بیمه ‏ای و خدمات گلوبال، مدیران مراکز درمانی و بیمارستان ها را در این حوزه همراهی می نماید. 

مدیریت درآمد ها

درآمد، عایدی حاصل از ارزش ایجاد شده برای مشتریان است. هر چه ارزش ایجاد شده برای مشتری بیشتر باشد او حاضر به پرداخت وجه بیشتری برای خرید آن خدمت یا محصول خواهد بود.
 از طرفی، جریان درآمد و هزینه به صورت گردشی است که منجر به سودآوری برای سازمان می‏ گردد. 
اغلب مدیران، در فرایندهای مدیریت سازمان دچار روزمرگی شده و نگاهی کوتاه مدت و غالبا به دور از پردازش به درآمدها دارند و تنها به فکر پوشش هزینه‏ های جاری هستند. 
مدیریت موثر درآمدها با رویکرد افزایش سودآوری به مدیران کمک می ‏کند تا امنیت کار خود را بالا برده و این امنیت امکان توسعه کسب و کار را فراهم می‏ کند. 
تعالی‏‌سازان می‏ کوشد با پردازش دقیق داده ‏ها و اطلاعات درآمدی‏ بیمارستان‏ها و مراکز درمانی، به شناسایی درآمدهای بالقوه، ظرفیت‏ های بلااستفاده و درآمدهای از دست رفته پرداخته و راهکارهای لازم را در راستای استفاده بهینه از این منابع درآمدی به مدیران ارائه نماید.

استراتژی مالی

از مدیریت مالی به عنوان مدیریت کاربردی علم اقتصاد در سازمان‏ ها یاد می‏ شود.
 مدیران حوزه مالی تلاش می ‏کنند با شناخت و پردازش دقیق اطلاعات در دو بعد هزینه ‏ها و درآمدها، استراتژی‏ های لازم برای ایجاد تعادل بین این دو کفه را تدوین کنند.
تعالی ‏سازان با پردازش دقیق اطلاعات مالی بیمارستان‏ها و مراکز درمانی در سطوح مختلف و مناظر متفاوت بخش های درمانی، تخصص‏ های درمانی، پزشکان و مراجعین، ضمن محاسبه سود (زیان) این مراکز، تعریف و محاسبه شاخص ‏های مالی مفید و موثر، تحلیل حساسیت درآمد مراکز تشخیصی و درمانی به تخصص ‏های پزشکی و تدوین بودجه عملیاتی و اهداف کمی متناسب در بازه ‏های زمانی مختلف، مدیران را در شناسایی و تدوین استراتژی ‏های متوازن برای مراکز خود یاری می دهد.

تدوین طرح توجیهی

سرمایه‏ گذاری ذاتا امری با بازدهی غیرقطعی و نامطمئن است. 
بسیاری از سازمان‌ها بعد از سرمایه‏ گذاری، در عمل با شکست‏ هایی مواجه شده و در بسیاری موارد ساعات زیادی از فعالیت روزانه مدیران سازمان صرف افزایش بهره ‏وری در بهبود وضعیت سرمایه‏ گذاری های ناموفق می‏ شود.
 از طرفی هر سازمانی جهت توسعه کسب و کار و بروزرسانی فعالیت های خود نیازمند سرمایه ‏گذاری های جدید می‏‌باشد. 
تعالی‏ سازان ضمن همراهی مدیران مراکز بهداشتی‏ و درمانی در راستای تدوین استراتژی‏ های مرتبط با سرمایه‏ گذاری، مطالعات بازار و بررسی مالی با در نظر گرفتن جریان نقدی، اقدام به تدوین طرح های توجیهی سرمایه ‏گذاری می‏‌نماید.

جهت دریافت اطلاعات بیشتر و مشاوره،
​​​​​​​ از طریق فرم زیر با ما در ارتباط باشید

درخواست مشاوره

جهت کسب اطلاعات بیشتر و مشاوره فرم زیر را تکمیل نمایید.

فرم درخواست مشاوره